NAJWIĘKSZYM HAMULCEM

W DAWANIU POMOCY INNYM

JEST PRZEKONANIE

ŻE NIKT JEJ NIE POTRZEBUJE

NIE MYŚL TAK

...A BLIŻNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO...

JEST WIELU KTÓRYM MOŻESZ POMÓC

START